Hoe werkt het?

Een online begeleiding loopt gedurende maximaal 12 weken (of 12 sessies). Deze periode gaat in vanaf het eerste contact met de persoonlijke hulpverlener. Alle contacten met de hulpverlener verlopen via chat, online berichten en mogelijk ook videobellen. Dit laatste enkel in samenspraak met je hulpverlener.

Tijdens de begeleiding wordt gebruik gemaakt van een online programma. Het volgen van dit programma vraagt een actieve inzet van jou als deelnemer. Naast praten en luisteren wordt ook voorgesteld om een aantal oefeningen uit te voeren die behulpzaam kunnen zijn bij je herstel.

Het programma bestaat uit drie fases die het verloop van de therapie volgen.

Verkenning

Hoe kan je angst en stress begrijpen. Hoe zien jouw angst- en stressklachten eruit? Wat zijn je sterke punten? Hoe vind je terug 'evenwicht'? Welke eerste stappen kan je zetten?

Aan de slag

Concreet aan het werk met thema's die voor jou van belang zijn: omgaan met negatieve gedachten en piekeren, leren ontspannen, vermijdingsgedrag doorbreken, relaties met anderen,...

Afronding

Afronden van de therapie. Wat heb je bereikt? Hoe ga je verder? Op welke signalen moet je letten om terugval te voorkomen.

Elk van de drie fases bevat 'modules' of thema's die informatie en oefeningen bevatten. Wanneer je de eerste keer het programma bezoekt zijn er onmiddellijk 4 modules vrij van de verkenningsfase: 'Angst en stress begrijpen', 'Mijn verhaal', 'Mijn angst- en spanningsmeter' en 'Herstel van evenwicht'.

De overige modules of thema's zal je hulpverlener beschikbaar maken, in samenspraak met jou. Enkel de modules die voor jou van belang zijn worden vrijgemaakt. Je zal dus niet alle modules moeten doorlopen.

De oefeningen

Met de oefeningen kan je thuis, in je eigen omgeving aan de slag. Ze zijn bedoeld om je een beter zicht te geven op je problemen, maar vooral om je houvast te bieden op weg naar herstel.

Het zijn 'levende' oefeningen. Dat wil zeggen dat je er op je eigen tempo aan kan werken, ernaar kan terugkeren en alles steeds kan aanpassen.

Sommige oefeningen zijn ook bedoeld om regelmatig te herhalen, want pas dan kunnen ze een gunstig effect hebben op je klachten. Voor deze oefeningen kan je 'reminders' (herinneringsberichten) instellen, zodat je dit niet vergeet.

Alles wat je invult en doet in de oefeningen kan ook door je persoonlijke hulpverlener opgevolgd worden. Dat maakt het makkelijk om de inhoud tijdens de contacten met je hulpverlener te bespreken.

Hulpmiddelen

Naast de modules met oefeningen bevat het programma een aantal hulpmiddelen zoals:

  • een berichtenbox en chatmodule om veilig met je persoonlijke hulpverlener te communiceren
  • een bibliotheek met bijkomende informatie die mogelijk interessant voor jou is
  • de mogelijkheid om jezelf herinneringsberichten ('reminders') te sturen
  • een afgeschermd forum om (anoniem) contact te hebben met andere deelnemers

Opvolging tijdens de begeleiding

Tijdens de begeleiding heb je regelmatig (bij voorkeur wekelijks) contact met je hulpverlener, die ook kan volgen wat je online in het programma doet.

Het is ten zeerste aanbevolen om zelf je angst- en stressniveau op te volgen via de 'Angst- en spanningsmeter' in het programma. Je geeft hierbij een cijfer aan je angst of spanning op een schaal van 1 tot 10. De resultaten hiervan worden weergegeven in een grafiek. Je kan hiervoor een 'reminder' instellen.

Je hulpverlener kan je vragen om af en toe enkele vragenlijsten in te vullen. Dit geeft, naast de angst- en spanningsmeter, eveneens een beeld van de evolutie die je doormaakt.

Na beëindiging van de begeleiding is er nog opvolging voorzien gedurende 1 jaar. Daarover krijg je meer info in het programma en van je hulpverlener.

Waarop is het aanbod gebaseerd?

Uit internationaal wetenschappelijk onderzoek weten we dat online hulpverlening effectief kan werken voor o.a. angststoornissen, sociale angsten, lichte en matige depressie, zeker als deelnemers zélf vroegen naar zo’n behandeling (bron: Artsenkrant).

De oefeningen in het programma zijn gebaseerd op evidence-based inzichten vanuit:

  • Cognitieve Gedragstherapie
  • Dynamische Interpersoonlijke Therapie
  • Acceptance and Commitment Therapy  (ACT)
  • Mentalisation Based Treatment
  • Mindfulness based cognitive therapy