Piekerstoornis

Iedereen piekert wel eens, waarbij bezorgde gedachten in je hoofd blijven malen. Zeker wanneer je onder stress staat komt piekeren meer voor.

Bij een piekerstoornis ben je echter voortdurend (en onterecht) overbezorgd over alles wat zou kunnen mislopen of vroeger misgelopen is. Je bent dan steeds gespannen, op je hoede en prikkelbaar. De minste aanleiding is genoeg om je enorm ongerust te maken en te beginnen piekeren. Vaak lig je er ’s nachts van wakker en belet het je om overdag te functioneren.

Als deze klachten 6 maanden of langer aanhouden spreken we van een gegeneraliseerde angststoornis.

piekerstoornis

Volgende