Communicatie en pers

Korte samenvatting

OnlinePsyHulp biedt nu ook online hulpverlening aan voor angst en stress, naast het bestaande aanbod voor depressie en verslavingsproblemen.

Deelname aan deze hulpprogramma´s kan kosteloos en anoniem indien gewenst.

Angst en stress zijn niet weg te denken uit onze samenleving. Volgens Sciensano kampt bijna 1 op 5 Belgen met angstklachten of -stoornissen. Doorgaans zijn angst en stress normale gevoelens waar iedereen wel eens last van heeft, maar deze gevoelens kunnen ook overheersend worden. In dat geval betekent het vaak een beperking voor iemands leven en kan ook de omgeving eronder lijden.

Angst- en stressklachten worden al te vaak langdurig en uitsluitend behandeld met benzodiazepines (kalmeer- en slaapmiddelen). Niet alleen zijn benzodiazepines vrij snel verslavend, op langere termijn bieden ze geen duurzame oplossing en kunnen ze de problemen zelfs nog doen toenemen.
Zie ook het artikel op VRT NWS

Aansluitend op het bovenstaande kunnen we vermelden dat heel wat mensen met angstklachten vaak geen toegang vinden tot gepaste psychologische hulp, wegens niet bekend met de mogelijkheden, te duur, te lange wachtlijsten en niet anoniem.

Angsthulp biedt twee mogelijkheden: online zelfhulp voor lichtere angstproblemen en online begeleiding voor meer ernstige klachten. Bij de begeleiding is er ondersteuning door een professionele hulpverlener gedurende een 3-tal maanden. De contacten verlopen via chat (of beeldbellen indien aangewezen) en beveiligde berichten.

Zoals bij het overige online aanbod op OnlinePsyHulp kan een begeleiding voor een aantal mensen voldoende zijn om weer verder te kunnen. Indien dit niet lukt, wordt er na drie maanden gezocht naar de best passende doorverwijzing.

Angsthulp.be wordt erkend en gefinancierd door de Vlaamse overheid.

Meer info op www.angsthulp.be en op www.onlinepsyhulp.be

Uitgebreid dossier

Een meer uitgebreid persdossier is hier te downloaden als pdf.