Voor wie?

Mensen met lichte tot matige angstklachten zullen vermoedelijk het meest baat ondervinden bij de online zelfhulp. Bij aanmelding stellen we je een aantal vragen om in te schatten of je klachten licht, matig of ernstig zijn. Op basis daarvan geven we je een advies of en in welke mate zelfhulp iets voor jou kan zijn.

Zelfhulp is iets wat je volledig zelfstandig doet zonder begeleiding van een hulpverlener. Het kan wel interessant zijn om iemand uit je omgeving, die je vertrouwt, erbij te betrekken. Die stap kan soms moeilijk zijn, maar helpt enorm bij het volhouden.

Als de zelfhulp onvoldoende aanslaat, kan je nog overstappen naar begeleiding met een hulpverlener. Zelfhulp kan dan een eerste stap zijn, die je al wat op weg zet.

Heel wat mensen vinden het niet makkelijk om er geregeld tijd voor te maken. Plan daarom tijd in je agenda hiervoor. Enkele weken tijd maken en er actief mee bezig zijn is echt wel nodig! Hoeveel tijd je investeert verschilt van persoon tot persoon. Probeer zeker in het begin meer dan één keer per week in te loggen.

Samengevat:

  • Meest geschikt bij lichte tot matige angstklachten
  • Werkt best bij mensen die graag zelfstandig en actief willen werken aan hun klachten
  • Zelfhulp is niet altijd voldoende, maar kan een eerste stap zijn. Nadien kan je nog altijd voor begeleiding met een hulpverlener kiezen.
  • Kom minstens één keer per week op de online zelfhulp
  • Betrek er indien mogelijk en gewenst iemand uit je omgeving bij. Dat is niet noodzakelijk maar kan wel helpen!