Voor wie?

Het programma is bedoeld voor mensen van 18 jaar en ouder, met lichte, matige of matig-ernstige angst- en stressklachten die reeds gedurende meerdere weken aanhouden. De termen 'licht' en 'matig' zijn natuurlijk relatief. Angst- en stressklachten zijn immers altijd belastend. Een angststoornis is doorgaans niet van korte en voorbijgaande aard en tast gedurende langere tijd je levenskwaliteit aan.

Om het online programma te gebruiken moet je natuurlijk wel over een computer beschikken met een vlotte internetverbinding. Het is ook van belang dat je ongestoord kan werken. Een computer in een internetcafé of in een drukke woonruimte is dus niet zo geschikt.

Verder moet je voldoende basisvaardigheden hebben om met een computer om te gaan. Je hoeft echter geen 'expert' te zijn.

Ook een zekere vaardigheid om te lezen en schrijven is van belang. Dit programma is niet geschikt voor mensen met mentale beperkingen waardoor lezen of schrijven te sterk gehinderd wordt.

Deelnemen aan het programma vraagt wel een actieve inzet. Naast praten en luisteren zal er gevraagd worden om bepaalde info door te nemen en voorgestelde oefeningen uit te voeren. Dit gebeurt in overleg tussen deelnemer en hulpverlener.

De online informatie en oefeningen van het programma zullen je helpen om te herstellen van je angstsproblemen. Het programma zal de therapie bij je hulpverlener ondersteunen. Je kan er thuis mee aan de slag. Hierdoor beperkt de therapie zich niet enkel tot gesprekken.
Lees meer over hoe het werkt