Faalangst

Bij faalangst ben je bang dat je iets niet zal kunnen. Het is een mengvorm van sociale angst en paniekaanvallen. Bijna iedereen heeft er in zekere mate last van in bepaalde situaties waarin je iets moet presteren. Zelfs wanneer je iets graag wil doen kan hoge faalangst je hinderen of je zelfs verlammen. In het laatste geval wil je liever wegvluchten want 'je kan het toch niet' (denk je).

faalangst

Hoewel een lichte mate van faalangst je een 'boost' kan geven, zorgt een sterke faalangst er spijtig genoeg vaak dat je onder je mogelijkheden gaat presteren. Klassiek is de black-out als gevolg van extreme examenstress.  Door faalangst kan je in een vicieuze cirkel terechtkomen. Iets wat je wil doen mislukt, waarna de faalangst toeneemt en een volgende mislukking zich aandient.

Er wordt onderscheid gemaakt tussen drie vormen van faalangst, maar ze kunnen ook gecombineerd voorkomen.

  • Cognitieve faalangst. Je hebt dan heel sterke twijfels over je kennis en vaardigheden. Deze angst manifesteert zich doorgaans in studie- of werkomstandigheden.
  • Sociale faalangst. Je bent bang om door anderen beoordeeld te worden en kritiek te krijgen.Je gaat ervan uit dat anderen je zullen uitlachen of je niet aantrekkelijk zullen vinden.
  • Motorische faalangst. Je hebt dan moeite om bepaalde handelingen te stellen, die je eigenlijk gemakkelijk kan. Bijvoorbeeld bij het leveren van sportprestaties, het zetten van een handtekening of het betalen in een winkel. 

Faalangst gaat vaak samen met een negatief zelfbeeld, waardoor je gedachten krijgt zoals 'ik ben een mislukkeling', 'niemand gaat me sympathiek vinden' of 'wat ik ook probeer, ik kan het toch niet'. Het wordt een 'self fulfilling prophecy'. Je krijgt wat je denkt of verwacht.

Daarnaast gaat het ook vaak samen met een 'ongezond' perfectionisme. Je legt de lat zo hoog waardoor je doelstellingen onhaalbaar worden.

Volgende