Zelftest

De GAD-7 zelftest werd ontwikkeld door Spitzer, R. L., Kroenke, K., Williams, J. B., & Löwe, B. (2006) en meet de ernst van gegeneraliseerde angstklachten.

Via 7 vragen krijg je een idee over de ernst van je angstklachten. De uitkomst geeft geen zekerheid, maar kan wel een aanwijzing bieden over de aanwezigheid van een angststoornis. Bij ernstige klachten bespreek je dit best met een professionele hulpverlener, bijvoorbeeld je huisarts.

Helemaal niet
Meerdere dagen
Meer dan de helft van de dagen
Bijna (elke) dag
Helemaal niet
Meerdere dagen
Meer dan de helft van de dagen
Bijna (elke) dag

Volgende