Over angstklachten en angststoornissen

Het verschil tussen angstklachten en een angststoornis betreft de intensiteit van de symptomen en de impact die ze hebben op je dagelijks leven. Bij angstklachten gaat het eveneens om een combinatie van angstgevoelens en lichamelijke klachten. Deze zijn vaak gerelateerd aan mogelijke problemen op belangrijke levensgebieden, zoals relatie, gezin, werk of gezondheid. De klachten zijn hinderlijk, maar ze blokkeren je niet helemaal.

Bij een angststoornis staat de angst niet meer in verhouding tot datgene waar je bang voor bent. Angst kan dan zo verlammend zijn dat je allerlei zaken systematisch gaat vermijden. Dat heeft een ernstige impact op je leven. Vaak geraak je daardoor in een vicieuze cirkel waardoor je alsmaar meer situaties gaat vermijden en alsmaar angstiger wordt.

angstklachten en -stoornissen

Iedereen kan angstklachten of een angststoornis ontwikkelen. Het komt wel vaker voor bij vrouwen dan bij mannen en vooral in de leeftijdsgroep van 25 tot 45 jaar. Angststoornissen staan wereldwijd in de top drie van de meest voorkomende psychische aandoeningen. Ongeveer één op vijf mensen krijgt er in zijn leven mee te maken.

Oorzaken

Verschillende factoren spelen een rol bij het ontstaan van angstklachten. De ene persoon lijkt er meer kwetsbaar voor dan de andere. Zo ben je gevoeliger voor een angststoornis wanneer:

  • je een groot verantwoordelijkheidsgevoel hebt,
  • je graag alles ‘onder controle’ wil houden,
  • je wantrouwig van aard bent,
  • je erg onzeker bent of vaak bang om iets fout te doen,
  • je perfectionistisch bent,
  • je moeilijk gevoelens kan uiten (opkroppen),
  • je conflict-vermijdend bent.

Familiestudies wijzen op een zekere ‘erfelijke’ gevoeligheid. Angsten komen in bepaalde families meer voor dan in andere.

Ervaringen uit je verleden (vroege kindertijd) en aangeleerde reacties (o.a. via opvoeding) bepalen voor een groot deel hoe je met angstgevoelens omgaat. We leren immers met angst omgaan, door te zien hoe anderen met angstige gevoelens en stress omgaan.

Moeilijke levensgebeurtenissen of stresssituaties kunnen ook een rol spelen en een (onderliggende) kwetsbaarheid naar boven brengen,  zoals een relatiebreuk of langdurige werkstress.

Angstklachten en -stoornissen kunnen verschillende vormen aannemen, we beschrijven de voornaamste op de volgende pagina’s. In de praktijk zijn de verschillende vormen echter niet altijd zo duidelijk afgelijnd en komen er vaak mengvormen voor.

Volgende