Over ons

Angsthulp maakt deel uit van OnlinePsyHulp.

OnlinePsyHulp is de verzamelnaam voor Angsthulp, Depressiehulp, Alcoholhulp, Cannabishulp, Drughulp en Gokhulp.

OnlinePsyHulp is een gezamenlijk initiatief van CGG Kempen, De Pont en Integra. Dit initiatief wordt erkend en gefinancierd door de Vlaamse overheid.

De online hulpverlening wordt geboden door een online team. Dit is een netwerkteam van professionele hulpverleners (psychologen en psychotherapeuten) die verbonden zijn aan de genoemde CGG.

Visie en missie

Onze missie is betrouwbare info en online hulp aan te bieden voor de meest voorkomende psychische klachten bij de Vlaamse bevolking, namelijk angst, depressie en verslavingsproblemen.

De 'unmet need' voor deze klachten bedraagt ongeveer 61% in ons land (gebaseerd op het GGZ rapport van prof. Bruffaerts, 2020). Dit betekent dat 61% van de mensen die klachten ervaren geen toegang vinden tot gepaste hulp. Met ons hulpaanbod willen we de 'unmet need' verminderen en minstens de mogelijkheid tot ‘minimale adequate behandeling’ (de minimale behandeling die doeltreffend is) verhogen.

Voor deelnemers aan ons online hulpaanbod vertrekken we vanuit de kracht van de persoon, gericht op herstel (empowerment). Een positieve visie die de rol van ‘patiënt/cliënt’ verandert naar ‘actieve participant’ tot ‘ervaringsdeskundige’. De filosofie is dat de cliënt de regie over zijn herstel zelf in handen neemt. Het online team, maar ook de online modules, zijn een gids doorheen het hersteltraject van de cliënt.

Om de drempel te verlagen bieden we daarom onze hulp kosteloos aan, waarbij hulpzoekers ook anoniem kunnen blijven als ze dat wensen. Daarnaast wil OnlinePsyHulp complementair en verbindend zijn binnen het landschap van de Geestelijke Gezondheidszorg. We zijn dus geen geïsoleerd eiland, maar zullen indien aangewezen ook doorverwijzen naar gepaste (verdergezette) hulp.

OnlinePsyHulp